MAATVOERING IN DE BOUW

GEOTEC survey levert betrouwbare meetgegevens over toekomstige bouwlocaties en bestaande situaties. Dankzij slimme tools worden de definitieve tekeningen eerst op kantoor door GEOTEC survey getoetst op onjuistheden, zodat de planning van het bouwwerk niet in het gedrang komt bij onvolmaaktheden in de tekening. Voor alle bouwwerkzaamheden kan GEOTEC survey de gehele maatvoering voor u verrichten, van ontwerp tot oplevering.

  • Uitzetwerkzaamheden
  • Planontwerp inclusief grondbalans
  • Positionering van het gebouw
  • Inmeten van rooilijnen
  • Uitzetten van grondwerk
  • Uitzetten heipalen en de revisie hiervan
  • Uitzetten stramienen fundering en vloer
  • Vloer vlakheidsmetingen volgens NEN 2741 en DIN 18202
  • Uitzetten van opgaandwerk

LANDMETEN

Landmeten is een verzamelnaam van verschillende disciplines. Vakrichtingen die - direct of indirect - te maken hebben met meten in het terrein van hoogtes, oppervlakten of volumes. Het vastleggen óf de positionering (uitzetten) van grenzen en objecten in het terrein. Kaartvervaardiging, oppervlakte- en volumebepalingen.

Bijhouding GBKN

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een kaart met de voornaamste topografische elementen (wegen, huizen kadastergrenzen en sloten). De GBKN is een uitstekende basis voor de inrichting en het ontwerp van nieuwe terreinsituaties en voor het beheer en de exploitatie van bedrijfsmiddelen. GEOTEC survey is een grote en betrouwbare speler in Zuid Holland op het gebied van bijhouding GBKN (opsporen, meten en verwerken).

Deformatiemetingen

Het belang van deformatiemetingen wordt steeds meer erkend bij de uitvoering van werkzaamheden. In de dicht aan elkaar gelegen objecten bij andere partijen, is het een goede manier om schade aansprakelijkheid te beperken. De mogelijkheid bestaat dat de stabiliteit van de ondergrond verstoord wordt, die indirect kunnen leiden tot spanningen, die weer tot gevolg kunnen hebben dat er beschadigingen optreden aan gebouwen, kunstwerken, wegen en spoorlijnen. De zetting van de hoogte en de verplaatsing van het object wordt op dezelfde plaats herhaaldelijk en met een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid gemeten. Een mogelijk optreden van zetting kan zo al in een zeer vroeg stadium vastgesteld worden.

3D-metingen

Op zoek naar alle dimensies in een project? GEOTEC survey meet graag in 3D de actuele omgeving voor u in: profielen over wegen en door sloten, digitale terreinmodellen van afvalstort of polder, u bent bij ons aan het goede adres. En daar houdt het niet op. Onze opdrachtgevers willen meer en krijgen volumebepalingen, iso-kaarten, deformatieanalyse, digitaal model, 3D-visualisaties of een hoogtekaart. Het scala aan 3D producten is enorm en op maat gesneden. \ Wilt u meer weten over meten in 3 dimensies?

GIS

Veel, heel veel instanties in en buiten Nederland maken gebruik van specifieke informatie die zo op (land)kaarten of bijvoorbeeld luchtfoto's te vinden is. De truc is nu om zo veel mogelijk relevante gegevens in één digitaal systeem onder te brengen waarbij een koppeling tussen de verschillende soorten informatie wordt gemaakt. In ons vakgebied een systeem dat wordt opgebouwd uit twee componenten. Namelijk de digitale kaart gekoppeld aan de digitale database met informatie (GIS).
Wat GEOTEC survey doet is het maken van de grafische component, het inmeten van de huizen, wegen, water, bomen, lantarenpalen, kabels en leidingen enzovoort. Wij maken dat u in een oogopslag weet hoe de situatie ter plekke is.

INMETEN KABELS EN LEIDINGEN

Of als het gaat om het in beeld brengen van de ondergrondse infrastructuur zoals nutsvoorzieningen en rioleringen. Dan maakt het niet uit of de specialisten hun werk doen onder de naam landmeter, of uitzetter in de wegenbouw, maatvoerder in de bouw, landmeetkundigen bij de overheid, surveyor in de petrochemische industrie.