Over ons

Landmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter of tegenwoordig ook met behulp van GPS.

Natuurlijk zal de landmeter zich niet puur bezighouden met het meten.
Hij zal datgene wat hij meet ook moeten benoemen. Dus meet hij als grens een sloot op of een heg; is het gebouw waar hij mee bezig is een woning of een fabriek. In die zin is landmeten voor een gedeelte ook het bedrijven van topografie of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie.

GEOTEC survey b.v. is een onafhankelijk meetkundig bureau met een breed werkterrein, dat gaat van de maatvoering van klein tot grote (bouw)-projecten in het verrichten van meetkundige werkzaamheden, inclusief uitvoering van topografische metingen . De werkzaamheden worden uitgevoerd door goed opgeleide, ervaren medewerkers, met moderne meet-, registratie- en presentatietechnieken én met een groot enthousiasme voor het ambacht.

GEOTEC survey ondersteunt u met hoogwaardige adviezen, producten en diensten op het gebied van meetkunde De activiteiten bedekken alle voorkomend meetkundige werkzaamheden, dataverwerken en (digitale).

Nauwkeurigheid en kennis zijn de belangrijkste kenmerken. Vanzelfsprekend zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied meetkunde / geodesie en blijven wij onze oplossingen perfectioneren, met als doel kosten te besparen. Onze inzet wordt daarnaast gekenmerkt door het meedenken met de klant. Onze inzet beperkt zich niet tot het uitvoeren van een opdracht, maar GEOTEC survey zal, waar mogelijk en gewenst, ook meekijken naar verbeteringen en voorkomen van valkuilen.

Personeel

Geen enkele organisatie kan zonder gemotiveerd personeel. Mensen die in staat zijn om de wens van de klant op een juiste wijze te vertalen naar het gewenste product. GEOTEC survey werkt in een project met een team van medewerkers die in staat zijn om met elkaar uw wens zo te vertalen dat het niet alleen aan uw verwachtingen voldoet, maar deze zelfs overstijgt.
Het unieke van GEOTEC survey is dat alle medewerkers in staat zijn, om op elk gewenst moment de werkzaamheden uit te voeren, en mee te denken met de opdrachtgever. Dit is alleen mogelijk met een team dat zijn vakkennis op peil houdt. Daar kunt bij ons van op aan.

Apparatuur

De buitendienstmedewerkers van GEOTEC survey werken met de modernste apparatuur. Dat geldt zowel voor de tachymeters als de GPS-apparatuur en digitale waterpasinstrumenten inclusief de bijbehorende software. Met deze apparatuur kunnen alle voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd conform de door de opdrachtgever aangegeven specificaties. De binnendienstmedewerkers werken eveneens met de modernste middelen en software om uw product conform de juiste specificaties af te leveren. Alle apparatuur wordt jaarlijks aan de leverancier in onderhoud gegeven. De calibratierapporten van onze apparatuur liggen voor onze opdrachtgevers ter inzage. Met dit onderhoud en de calibratie borgen wij de kwaliteit van ons instrumentarium. Door de jaren heen zijn specifike hulpmiddelen/tools ontwikkeld om opdrachten beter en sneller te kunnen uitvoeren.

Kwaliteit

GEOTEC survey heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onze kwaliteit wordt geborgd met een kwaliteitszorgsysteem.
In het kwaliteitszorgsysteem past een procesmatige aanpak, waarin ook de opdrachtgever een rol heeft. Een maatbeheersingsplan is dan een goed instrument om en ieder in het proces een gezaamlijk beheersbare kwaliteit te kunnen realiseren. Een volgende fase in het proces wordt niet eerder in gang gezet, dan dat het resultaat van de huidige fase is goedgekeurd. Zo zal bijvoorbeeld een uitzetting voor een aannemer pas worden uitgevoerd, nadat de aannemer de uitzetgegevens aantoonbaar heeft goedgekeurd. Ook onze moderne apparatuur wordt jaarlijks onderhouden en voorzien van een calibratierapport door de leverancier. Op deze wijze wordt de kwaliteit van onze apparatuur geborgd. Het calibratierapport ligt voor onze opdrachtgever ter inzage. Deze kwaliteit wordt dagelijks getoetst bij de uitvoering van de berekeningen en de interactieve verwerking van de resultaten t.b.v. de werkzaamheden voor onze opdrachtgevers.

Binnen GEOTEC survey is iedereen er van doordrongen dat een resultaat nooit afhankelijk kan zijn van één persoon. Iedereen is een radertje in een proces. Bovendien worden de werkzaamheden natuurlijk projectmatig aangepakt. Door de gestandaardiseerde aanpak van onze werkzaamheden kan de flexibiliteit en de kwaliteit worden gewaarborgd. Naast flexibiliteit en kwaliteit is het GEOTEC survey ernst met de veiligheid van onze medewerkers.

Al onze medewerkers zijn in het bezit van VCA-certificaat. Om verder in de veiligheid van de medewerkers te kunnen voorzien is een ieder uitgerust met een veiligheidsjas, en andere persoonlijke beschermmiddelen. Als het ondanks deze uitrusting niet verantwoord is om de werkzaamheden uit te voeren, zal in overleg met de opdrachtgever worden bekeken welke maatregelen nodig zijn om de beoogde veilige status te realiseren teneinde de opdracht te kunnen realiseren. En natuurlijk worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold in de toepassing van nieuwe technieken. Dat alles met maar één doel. Het borgen van de kwaliteit gedurende alle fasen van project, zodat er bij de oplevering van het eindproduct geen verrassingen te verwachten zijn en het product aan de specificaties voldoet.